+31 6 47 47 22 67 info@managinghappiness.nl
Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Managing Happiness, gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09187534 waaronder ook de onderneming BeckerConsult valt (hierna:“Managing Happiness”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Managing Happiness verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

  1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Managing Happiness verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) de website bezoekt

(b) een aankoop doet of dienst afneemt

(c) zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Managing Happiness

(d) via het contactformulier contact met ons opneemt

1.2 Managing Happiness verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam

(b) bedrijfsnaam

(c) e-mailadres

(d) adres

(e) gegevens over aankopen

(f) gegevens over afspraken

1.3 Managing Happiness kan deze gegevens gebruiken om:

(a) de aankoop uit te voeren

(b) de dienst te leveren

(c) facturatie uit te voeren

(d) de nieuwsbrieven te verzenden

(e) contact met u op te nemen of te onderhouden

 

  1. Informatie, wijziging en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met Managing Happiness via telefoonnummer 06-47472267 of e-mailadres info@managinghappiness.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Managing Happiness persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Managing Happiness wij met betrekking tot u

verwerken;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Managing Happiness.

 

  1. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Managing Happiness zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze

privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Managing Happiness zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen omuw gegevens te beveiligen.

 

  1. Derden

4.1 Managing Happiness zal u gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Managing Happiness daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

  1. Wijziging privacyverklaring

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen

daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.